Ile lat pracy do emerytury?

Niedawno podjąłeś się swojej pierwszej poważnej pracy a już zastanawiasz się nad tym, za ile lat będziesz mógł przejść na emeryturę? Dzisiaj zajmiemy się tą tematyką nieco bardziej, udzielimy Ci odpowiedzi na pytanie dotyczące wieku emerytalnego oraz kwestii przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pokażemy także od czego zależeć będzie wysokość Twojego świadczenia emerytalnego.

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego!

Z tej opcji skorzystać będą mogły jedynie te osoby, które posiadają odpowiednio duży staż pracy. Czym jest staż pracy? Odpowiedź jest bardzo prosta, to nic innego jak ilość lat przepracowanych na konkretnym stanowisku, dzieli się go na tzw. okresy pracownicze.
W przypadku kobiet, które ubiegają się o przejście na wcześniejszą emeryturę staż pracy wynosić musi 20 lat a w przypadku mężczyzn 25 lat.

Warto pamiętać również o tym, że nie każda praca jest wliczana do stażu pracy, jeżeli należysz do grona osób zatrudnionych na popularną umowę zlecenie niestety ale o świadczenia emerytalne starać będziesz mógł się dopiero w momencie uzyskania odpowiedniego progu wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat a mężczyzn 65 lat.

Emerytura minimalna

Obecnie kwota ta wynosi 1000 zł (netto) i jest ona przeznaczona jest zarówno dla osób z wymaganym stażem pracy jak i dla tych, które uzyskały odpowiedni wiek emerytalny. Oprócz tego pod uwagę zostaną wzięte wszystkie składki odprowadzone w tym czasie do ZUS (tzw. okresy składkowe) oraz pobieranie stypendium czy zasiłku chorobowego (tzw. okresy nieskładkowe).
Oczywiście z roku na rok potencjalni emeryci mogą liczyć na tzw. podwyżki waloryzacyjne, od 1 marca kwota ta wynosi 27 zł, czyli miesięczna minimalna emerytura wynosi w sumie 1027 zł.

Ile lat pracy do emerytury?

Wysokość emerytury a składki ZUS

Jak już zapewne wiesz na wysokość świadczenia emerytalnego duży wpływ ma łączna suma składek odprowadzanych do ZUS z tytułu ubezpieczenia rentowego oraz ubezpieczenia emerytalnego. Będąc zatrudnionym na standardową umowę o pracę, nie musisz się o to martwić a jak sprawa wygląda w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie? Uspokajamy, od roku 2017 w obowiązku każdego zleceniodawcy jest opłacanie składek do ZUS w imieniu zatrudnionych zleceniobiorców, jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna.
Niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdujesz, zasada jest jedna – im większa będzie kwota odprowadzonych składek tym wyższe w przyszłości świadczenie emerytalne otrzymasz.

Jak widać od tego ile lat należy przepracować aby móc złożyć wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego zależy wiele różnych czynników ale szczególnie ważny jest tutaj staż pracy, który umożliwia pracownikom przejście na tzw. wcześniejszą emeryturę. W staż pracy wyliczane są natomiast tylko okresy pracownicze odbyte w oparciu o umowę o pracę, praca za granicą, służba wojskowa, odbyte studia doktoranckie itp. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną świadczenie emerytalne otrzymają w momencie ukończenia odpowiedniego wieku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here