Kredyt we frankach: prawomocny wyrok sądu z 2020 roku

Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 4 marca 2020 roku wydał prawomocny wyrok, dotyczący umowy kredytu we frankach z bankiem ING Bank Śląski S.A. Decyzja sądu okazała się korzystna dla kredytobiorcy, korzystającego z pomocy Kancelarii Lexnord. Zobaczmy, jak wyglądała ścieżka postępowania sądowego.

Kredyt we frankach: pierwsze problemy

W roku 2008 klientka Kancelarii Lexnord zaciągnęła kredyt indeksowany do waluty franka szwajcarskiego w banku ING Bank Śląski na okres 12 lat. W podjęciu decyzji pomogło zachęcanie do podpisania umowy przez doradcę kredytowego i sugerowanie, jakoby frank szwajcarski był walutą stabilną.

Po kilku miesiącach od uruchomienia kredytu rozpoczęły się pierwsze problemy. Wbrew temu, co sugerował doradca kredytowy: raty kredyt frankowego wzrosły o znaczną kwotę. Upływały kolejne lata, a saldo kredytu wciąż zostawało wysokie: mimo regularnego i systematycznego uiszczania kolejnych rat.

Zaniepokojona i rozgoryczona całą sytuacją klientka postanowiła skorzystać z pomocy radcy prawnego w Kancelarii Lexnord. Po przedstawieniu całej sytuacji, radca prawny zasugerował możliwości rozwiązania sprawy. W tym: dochodzenie swoich praw w postępowaniu sądowym, na które klientka ostatecznie się zdecydowała.

Spór z bankiem w sprawie kredytu we frankach

Spór z bankiem w sprawie kredytu we frankach

Kancelaria Lexnord reprezentowała klientkę w postępowaniu sądowym I oraz II instancji.

Postępowanie I instancji trwało półtora roku. Podczas procesu sąd przesłuchał klientkę, sygnowaną przez sąd mianem „powódki”. Wyrok zapadł już 26 marca 2019 roku (sygn. akt I C 1239/17),  i został wydany przez Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach. Sąd uznał, że umowę kredytu frankowego zawarta między powódką, a ING Bankiem Śląskiem S.A. jest nieważna. Decyzja zapadła na podstawie dostrzeżenia istotnym naruszeń w zachowaniu banku.

ING Bank Śląski S.A. wzniósł apelację od wyroku katowickiego Sądu.

Postępowanie sądowe II instancji dowiodło i potwierdziło rację powódki. W dniu 4 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Katowicach „odfrankowił” kredyt we frankach, spłacony wcześniej przez klientkę. Sąd uznał, że umowa kredytu we frankach zawarta z bankiem zawiera nieuczciwe postanowienia, ale umowa jest ważna i nadal obowiązuje. Uwzględniając, że klientka Kancelarii Lexnord spłaciła kredyt we frankach w całości, Sąd zadecydował na jej rzecz kwotę nadpłaty w wysokości 64,437,73 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie.

Z Frankiem w Sądzie: blog radców prawnych

Na blogu „Z Frankiem w Sądzie regularnie są umieszczane informacje z zakresu sporów z bankami w sprawie kredytów we frankach. Blog jest prowadzony przez radców prawnych, którzy na co dzień zajmują się świadczeniem pomocy osobom poszkodowanym w wyniku podpisania umowy kredytu we frankach, tzw. „frankowiczów”. Kancelaria Lexnord udziela pomocy, której przykładowy przebieg, można zauważyć w powyższym artykule.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here