Jak wyglądają testy łowieckie

Myśliwi to wysoce wykwalifikowani specjaliści, którzy każdego dnia dbają o równowagę w przyrodzie. Jednak każdy z nich, zanim rozpocznie pracę  myśliwego musi zdać testy łowieckie. Jak wyglądają takie testy? Jak zostać myśliwym?

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Jakie są obowiązki myśliwego?

Do podstawowych obowiązków kół łowieckich jest gospodarowanie, na przydzielonym przez Lasy Państwowe terenie, czyli obwodem łowieckim. Gospodarowanie oznacza dokarmianie zwierzyny leśnej, budowanie zapór, uprawienie poletek i polowanie na zwierzynę.

Jeżeli wydawało się Wam, że myśliwy poluje na co chce. Niestety, musimy Was zawieść. Myśliwi polują jedynie na zwierzynę, która została wyróżniona w rocznych planach. Wykroczenia związane z kłusownictwem są surowo karane.

Każdego roku, każde koło łowieckie dostaje szczegółowe wytyczne od instytucji zarządzającej terenami leśnymi w całej Polsce, zwanej „Lasy Państwowe”.

Warunki przyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego

Do Polskiego Związku Łowieckiego zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełniają określone wymagania i zdadzą testy łowieckie.

Podstawowe warunki dołączenia do PZŁ:

– pełnoletność

– kandydat nie może być karany za przestępstwa związane z łowiectwem, na przykład za kłusownictwo

– kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw publicznych

– kandydat musi odbyć roczny staż w dowolnym kole łowieckim

Odbyty staż jest najważniejszym punktem, przed przystąpieniem do testów łowieckich. Po jego ukończeniu możemy przystąpić do szkolenia, które organizuje Polski Związek Łowiecki. Następnie pozostaje nam tylko zaliczyć egzamin na myśliwego.

Są one organizowane w okręgowych placówkach PZŁ. Częstotliwość szkoleń jest uzależniona od ilości kandydatów.

Testy łowieckie – krok po kroku

Egzamin na myśliwego dzieli się na trzy części. Zaliczenie pierwszego etapu, daje nam możliwość podejścia do kolejnego. Niezaliczenie dowolnego etapu powoduje, że trzeba ponownie podejść do egzaminu.

  • Test wiedzy o łowiectwie – na arkuszu znajduje się 100 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Większość z nich będzie dotyczyć wiedzy ogólnej z zakresu łowiectwa. Możecie się spodziewać, że około 30 pytań będzie dotyczyła bezpieczeństwa w trakcie polowania.

Opracowane pytania wraz z odpowiedziami, znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.

  • Egzamin ustny – zakres wiedzy potrzebny do zaliczenia jest podobny od tego, który zawiera się w części pisemnej. Jeżeli przyłożyłeś się do nauki, nie masz się czego obawiać.
  • Test strzelecki – każdy myśliwy musi umieć strzelać. Ta część egzaminu zweryfikuje Wasze umiejętności.

Pozytywny wynik egzaminu daje Wam:

Rzutki – 4/10 celnych strzałów

Makieta zająca – 4/10 celnych strzałów

Rogacz – 3×7 / 5 strzałów

Pamiętajcie, żeby w trakcie strzelania stosować się do poleceń instruktora i bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa. Za brak subordynacji można zostać wyrzuconym z egzaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here