Jakie są umowy o pracę?

Umowa o pracę jest jedynym z najbardziej pożądanych rodzajów umów o pracę. Dlaczego? Pracownicy posiadają szereg korzystnych przywilejów oraz praw, które gwarantują im bezpieczeństwo. Jutro idziesz podpisać swoją pierwszą umowę o pracę? Sprawdź jaki z jej rodzajów może zostać Ci zaproponowany. Jesteś ciekawy co na Ciebie czeka? Zapraszamy dalej!

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę regulowana jest poprzez przepisy Kodeksu Pracy, które na pierwszym miejscu stawiają dobro zatrudnianych osób – potencjalnych pracowników. Niestety w dalszym ciągu pracodawcy chętniej oferują osobom poszukującym zatrudnienia umowę zlecenie (jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych).

Stosunek do pracy wynikający z zawarcia umowy o pracę jest określana mianem czynności prawnych mających charakter oświadczenia złożonego przez pracodawcę oraz pracownika, którzy zobowiązują się do postępowania w sposób zgodny z treścią umowy o pracę oraz przepisami Kodeksu Pracy.

Każda umowa o pracę powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w dwóch jednakowych egzemplarzach.

Jakie są umowy o pracę?

Rodzaje umów o pracę

Zastanawiasz się jaki z rodzajów umów o pracę może zostać Ci zaproponowany? Poniżej znajdziesz je wszystkie, dodatkowo każdy z nich został pokrótce omówiony tak byś mógł lepiej zrozumieć ich charakter oraz różnice. Zatem wyróżnić możemy:
umowę o pracę na czas nieokreślony, jak sama nazwa wskazuje w jej treści nie znajdziesz informacji dotyczącej przewidywanej daty zakończenia pełnienia obowiązków zawodowych na danym stanowisku. Zgodnie z powszechną opinią ten rodzaj umowy jest korzystny zarówno dla pracodawcy jak i pracownika;
umowę o pracę na czas określony, w jej treści zawarta jest przewidywana data jej wygaśnięcia;
umowa o pracę na okres próbny, ten rodzaj umowy wiążącej zawierany jest na czas trzech miesięcy, po tym okresie pracownik otrzymuje możliwość (w sytuacji kiedy się sprawdzi na danym stanowisku) zawarcia umowy na czas określony bądź nieokreślony;
przedwstępna umowa o pracę, ma ona charakter umowy o pracę na okres próbny, opiera się na podobnych zasadach, w jej treści znajduje się informacja odnosząca się do czasu pełnienia obowiązków zawodowych przez pracownika;
umowa o pracę tymczasową, zawierana jest na pewien okres czasu „od-do”, pracownik tymczasowy posiada takie same prawa i obowiązki jak osoba zatrudniona na standardową umowę o pracę.

Przywileje oraz korzyści pracowników

Chcesz poznać zalety umowy o pracę? Zastanawiasz się z jakimi korzyściami wiąże się jej podpisanie? Jako osoba zatrudniona na umowa o pracę możesz liczyć na:
– stałą posadę, obowiązki zawodowe wykonywać będziesz przez okres czasu zawarty w treści umowy lub wynikający z jej rodzaju, rozwiązanie umowy o pracę następuje poprzez uprzednie złożenie stosownego wypowiedzenia;
– stałą kwotę wynagrodzenia, minimalna miesięczna stawka wynagrodzenia wynosi ok. 2100 zł brutto;
– pakiet ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych;
– odpłatny urlop wypoczynkowy, w ciągu jednego roku do wykorzystania masz 26 lub 20 dni wolnych (ich wysokość zależy od długości stażu pracy);
– odpłatny urlop rodzicielski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here