Badania wstępne do pracy - jakie?

Podejmując zatrudnienie musisz pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań lekarskich. Chcesz wiedzieć na co trzeba się przygotować? Jaki jest cel wstępnych badań do pracy oraz ich charakterystyka? W jakim czasie pracownik powinien je wykonać oraz jak często powtarzać? O tym wszystkim już za chwilę. Poniżej znajdziesz odpowiedź na wszystkie te pytania.

W jakim celu wykonuje się badania?

Na tzw. wstępne badania do pracy kierowane są wszystkie osoby, które właśnie podpisały umowę o pracę. W trakcie trwania umowy pracownicy zobowiązani są do wykonywania badań okresowych oraz badań kontrolnych.

Do obowiązkowego wykonywania wstępnych badań do pracy odnoszą się bezpośrednio zawarte w Kodeksie Pracy przepisy a także Ustawa o Medycynie Pracy. Zgodnie z ich treścią każdy pracownik zatrudniony w oparciu na umowę o pracę podlega ochronie zdrowotnej, którą powinien zapewnić mu jego pracodawca.
Dlatego też przed rozpoczęciem pracy, pracownik skierowany jest na wstępne badania do pracy i badania okresowe w trakcie trwania całej umowy. Jeżeli pracodawca uchyla się od skierowania osoby zatrudnionej na takie badania, wówczas może zostać nałożona na niego odpowiednia kara finansowa.

Jak wyglądają badania wstępne do pracy?

Badania będą w każdym przypadku nieznacznie różnić się od siebie, a wiąże się to z odmiennym charakterem objętego stanowiska. Przeprowadza się m.in. badanie krwi, badanie wzroku, RTG płuc, spirometria itp. Zanim podejmiesz się konkretnej pracy zwróć uwagę na cechy zdrowotne jakimi powinien wykazywać się kandydat na pracownika.
Nie mniej jednak celem wstępnych badań do pracy jest wykluczenie wszystkich przeciwwskazań do wykonywania obowiązków zawodowych na określonym stanowiska przez pracownika.
Po badaniach pracownicy otrzymują tzw. orzeczenie do zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz datę kolejnych badań – tym razem badań okresowych lub kontrolnych.
Badania okresowe wykonywane są z reguły co dwa-trzy lata lub cztery-pięć lat w przypadku pracowników biurowych.

Badania wstępne do pracy - jakie?
Wstępne badania do pracy a umowy cywilnoprawne

Jak już zdążyłeś zauważyć do tego rodzaju badań odnoszą się przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, czyli osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie podlegają obowiązkowym badaniom. Będąc zleceniobiorcą lub wykonawcą nie możesz wymagać od potencjalnego pracodawcy aby skierował Cię na badania. Takie zachowanie jest w pełni zgodne z naszym prawem.

Wstępne badania do pracy – kto płaci?

Koszt takich badań uzależniony będzie m.in. od stanowiska na jakim zostałeś zatrudniony oraz od placówki, do której Cię skierowano. Nie mniej jednak to nie ty będziesz za nie płacił tylko Twój przyszły pracodawca. Mówi o tym art. 229 par. 6 Kodeksu Pracy – jeżeli przełożony zmusza Cię do zapłacenia za badania to działa nie zgodnie z prawem, co jest karalne, ten fakt możesz zgłosić odpowiednim instytucjom.
Niekiedy może zdarzyć się tak, że pracodawca kieruje na badania pracownika, który w ramach wzajemnego porozumienia pokrywa koszty z własnej kieszeni ale spokojnie w takich sytuacjach pracodawca zobowiązuje się do zwrotu całej sumy pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here