Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Jesteś pracownikiem, który chce odejść z pracy przez przewidywanym zakończeniem umowy o pracę a może jako pracodawca nie chcesz już dłużej współpracować z osobą, która nie radzi sobie na danym stanowisku? Niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdujesz konieczne będzie złożenie wypowiedzenia umowy o pracę. Jak to zrobić? Co powinno zawierać ono w swojej treści? Odpowiedzi na te pytania poznasz w dalszej części artykułu.

Umowa o pracę a wypowiedzenie

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, każdą zawartą umowę o pracę można wypowiedzieć.
Wypowiedzenie może zostać złożone zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika ale co najważniejsze żadna ze stron nie jest zobowiązana do przyjęcia takiego wypowiedzenia, dlatego też jednym z lepszych sposobów na rozwiązanie umowy o pracę jest dokonanie tej czynności za rozumieniem stron, co pozwoli na uniknięcie niekiedy długich i skomplikowanych formalności oraz konfliktów.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Czas trwania wypowiedzenia jest ściśle powiązany z okresem na jaki zawarta została umowa o pracę oraz jej rodzajem.
Jeżeli była to umowa o pracę na czas próbny nie przekraczający dwóch tygodni, wtedy czas trwania wypowiedzenia wynosić będzie 1 dzień roboczy. W sytuacji kiedy umowa ta zawarta została na dłużej niż 2 tygodnie pracownik ma prawo do złożenia tygodniowego wypowiedzenia, z kolei umowy zawarte na czas trzech miesięcy przypisane mają 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku umów o pracę zawieranych na czas określony oraz nieokreślony. O okresie wypowiedzenia stanowi treść artykułu 36 Kodeksu Pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pracownikowi przysługuje:
– 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli został on zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy;
– 4 tygodniowy (miesiąc) okres wypowiedzenia, jeśli został on zatrudniony na okres co najmniej 6 miesięcy;
– 12 tygodniowy (trzy miesiące) okres wypowiedzenia, jeśli został on zatrudniony na okres co najmniej 3 lat.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?
Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Zastanawiasz się jakie informacje powinny znaleźć się w prawidłowo przygotowanym wypowiedzeniu? Za chwilę objaśnimy Ci krok po kroku co należy w nim zamieścić.
Zacząć należy od daty oraz miejscowości – te dane trzeba umieścić standardowo w prawym górnym rogu. Poniżej po lewej stronie znaleźć muszą się dane pracownika a z kolei po prawej – dane pracodawcy.
Pamiętaj o nagłówku, zazwyczaj jest to standardowy zwrot „wypowiedzenie umowy o pracę” lub „rozwiązanie umowy o pracę (na czas określony bądź nieokreślony) z wypowiedzeniem”.

W samej treści należy umieścić informacje dotyczące rodzaju umowy, czasu jej trwania, numeru identyfikacyjnego, nazwa stron oraz okres wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyn złożonego wypowiedzenia.

Na końcu znaleźć powinien się czytelny podpis osoby składającej wypowiedzenie (po prawej stronie) oraz czytelny podpis osoby odbierającej wypowiedzenie (po lewej stronie).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here