Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Właśnie podjąłeś ostateczną decyzję i postanowiłeś odejść z pracy? Przed Tobą złożenie wypowiedzenia, które wcześniej należy samodzielnie przygotować? Zastanawiasz się jak należy go w prawidłowy sposób sporządzić? Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w tym zadaniu.

Czym jest wypowiedzenie umowy?

Każda osoba będąca potencjalnym pracownikiem zatrudnionym w oparciu na umowę o pracę, chcąca zrezygnować z wykonywania dalszych obowiązków służbowych zobowiązana jest do złożenia na ręce pracodawcy stosownego wypowiedzenia zawartej umowy o pracę. O tym co powinno znaleźć się w takim piśmie dowiesz się już za chwilę, teraz natomiast zajmiemy się omówieniem okresu czasowego wypowiedzenia, bowiem pracując na standardową umowę o pracę nie możesz zwolnić się z dnia na dzień.

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy (art.36) pracownikowi przysługuje:
– 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli został on zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy;
– 4 tygodniowy (miesięczny) okres wypowiedzenia, jeśli został on zatrudniony na okres co najmniej 6 miesięcy;
– 12 tygodniowy (trzy-miesięczny) okres wypowiedzenia, jeśli został on zatrudniony na okres co najmniej 3 lat.
Uwaga! Czas ten liczony będzie od momentu złożenia podpisów przez zainteresowane strony.

Co powinna zawierać treść wypowiedzenia umowy o pracę?

Zastanawiasz się jak w prawidłowy sposób przygotować ten rodzaj pisma? Otóż wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną, powinno być także sporządzone w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Na samej górze z prawej strony, tak jak w przypadku każdego innego oficjalnego pisma należy umieścić aktualną datę oraz nazwę miejscowości.
Poniżej ale po przeciwnej stronie dane pracodawcy (firmy lub przedsiębiorstwa).
Następnie znowu należy powrócić na lewą stronę aby umieścić swoje dane osobowe, jako pracownika.
Potem na środku zamieść stosowny nagłówek, zazwyczaj jest to zwrot z hasłem „wypowiedzenie umowy o pracę” lub „rozwiązanie umowy o pracę np. na czas określony z wypowiedzeniem”.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

W samej treści należy umieścić informacje dotyczące rodzaju umowy (np. umowa o pracę), czasu jej trwania (umowa na czas określony, czas nieokreślony lub okres próbny), numeru identyfikacyjnego, nazwa zainteresowanych stron oraz okres czasowy wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyn złożonego wypowiedzenia. Jeżeli wyrażasz taką ochotę bądź chcesz starać się o należne odszkodowanie to jak najbardziej swoje wypowiedzenie powinieneś poprzeć dowodami, które świadczyć będą na Twoją korzyść.

Na samym dole, pod treścią wypowiedzenia znaleźć powinny się czytelne podpisy:
– po prawej stronie osoby składającej wypowiedzenie (pracownika);
– po lewej stronie osoby odbierającej wypowiedzenie (pracodawcy).
Z chwilą złożenia podpisów dokument staje się prawomocny i od tej chwili liczony jest jego wyznaczony okres czasowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here