Ile czasu pracodawca ma na wydanie świadectwa pracy?

Dziś jest ostatni dzień Twojej pracy? Pamiętaj o tym aby upomnieć się o świadectwo pracy, które otrzymać powinieneś od swojego przełożonego. Ten dokument potwierdzi obejmowanie przez Ciebie danego stanowiska, będzie istotny nie tylko w momencie podejmowania nowego zatrudnienia ale także i w innych sytuacjach. Jakich? O tym już za chwilę.

Czym jest świadectwo pracy?

Zanim skupimy się na terminach wydawania świadectw pracy to najpierw pokrótce objaśnimy Ci czym jest ten kawałek papieru i dlaczego jest on tak ważny.
Odpowiedzi można doszukiwać się w samej nazwie. Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie u danego pracodawcy. Otrzymać je powinien każdy z zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, który zdecydował się na odejście z pracy lub któremu umowa własnie wygasła a nie została przedłużona, w efekcie czego poszukiwać będzie nowej pracy.
Świadectwo pracy będzie ważną informacją dla Twojego przyszłego pracodawcy, z jego treści dowie on się jak sobie radziłeś oraz co było przyczyną odejścia z miejsca pracy.
Oprócz tego dokument ten brany jest pod uwagę podczas składania wniosku o zasiłek dla osób bezrobotnych.

W jakim terminie pracodawca powinien wydać Ci świadectwo pracy?

Może zaczniemy od tego, że świadectwo pracy wydane zostanie tylko tym osobom, które zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Jeżeli pracujesz na umowę zlecenie lub inny rodzaj umowy cywilnoprawnej wtedy możesz poprosić swojego szefa jedynie o wydanie tzw. zaświadczenia o zatrudnieniu.
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi w dniu w którym wygasa lub rozwiązany został jego stosunek pracy. Osoba zatrudniona nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków o wydanie tego dokumentu, powinien on zostać wydany niezależnie od przyczyn odejścia pracownika z miejsca pracy.

Istnieje również przepis mówiący o tym, że jeżeli pracodawca z przyczyn niezależnych od siebie nie może wydać osobie zatrudnionej świadectwa pracy w dniu jej odejścia bo np. jest na zwolnieniu chorobowym lub wyjeździe służbowym to wówczas zobowiązany jest on do wysłania dokumentu za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej w przeciągu 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Ile czasu pracodawca ma na wydanie świadectwa pracy?

Co znajduje się w treści świadectwa pracy?

Chcesz wiedzieć jakie informacje zawierane są w treści dokumentu potwierdzającego obejmowanie przez pracownika określonego stanowiska? Oto one:
– data zatrudnienia pracownika;
– czas trwania umowy, czyli wykonywania przez osobę zatrudnioną danych czynności zawodowych, z uwzględnieniem ilości godzin przepracowanych w warunkach zagrażających życiu i zdrowi pracownika;
– opis obejmowanego stanowiska;
– sposób rozwiązania stosunku pracy;
– adnotacja dotycząca ilości dni wykorzystanych na urlop wypoczynkowy, wychowawczy czy macierzyński przez pracownika w ciągu ostatniego roku;
– adnotacja dotycząca ilości dni przebytych na tzw. L4 (zwolnieniu lekarskim).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here