Co to jest praca organiczna?

Pierwszy raz spotkałeś się z takim określeniem a może odnosisz wrażenie, że gdzieś już o tym słyszałeś? Zastanawiasz się co oznacza definicja pracy organicznej? Jaki jest jej cel? Czy w dzisiejszych czasach ma ona nadal zastosowanie? Kto był jej prekursorem? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w dalszej części artykułu

Definicja pracy organicznej

Pojęcie pracy organicznej pojawiło się już w okresie pozytywizmu, za jej prekursora uważa się Dezydery’a Chłapowskiego, który jako pierwszy zaczął stosować ten rodzaj pracy na swoich ziemiach.
Do innych przedstawicieli pracy organicznej zaliczyć możemy także Bolesława Prusa, Elizę Orzeszkową, Karola Marcinkowskiego oraz Aleksandra Świętochowskiego. Teraz zapewne przypominasz sobie gdzie spotkałeś się z definicją pracy organicznej – tak, w lekturach takich jak „Lalka” czy „Nad Niemnem”, ich bohaterowie oddawali się tego rodzaju pracy tak by wszystkim żyło się lepiej.

Celem pracy organicznej jest traktowanie społeczeństwa jako jednej wspólnej jednostki (organizmu), która powinna wspólnymi siłami pracować na dobro całego narodu. Takie postępowanie miało przyczynić się do poprawienia aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.
Według przekonań pozytywistów każdy z obywateli powinien pracować na wspólne dobro w przeciwnym wypadku choćby niechęć do pracy jednej osoby mogłaby być fatalna w skutkach dla całej gospodarki danego obszaru.

Co to jest praca organiczna?

Główny cel pracy organicznej

Praca organiczna jest ściśle powiązana z pracą u podstaw, której celem było dokształcanie ludzi z najniższych sfer – biednych tak by mogli stopniowo wyjść z ogólnego ubóstwa i tym samym stać się częścią organizmu określonej społeczności, która poddawała się pracy organicznej.
Mówiąc prościej duży nacisk kładło się wówczas na rozwój społeczny, bowiem każda jednostka z której składał się organizm (społeczność) powinna być pełnowartościowa, wnosząca coś nowego. Dlatego też dbano o to aby poszerzać wiedzę obywateli, dużą uwagę skupiano na rozwoju technologicznym oraz jego popularyzowaniu wśród miejscowej ludności. Cel był jeden – polepszenie warunków gospodarczych, co jest w końcu głównym zamierzeniem pracy organicznej. W tamtych czasach wszyscy byli jednością, potrafili ze sobą rozmawiać oraz współpracować, dzięki czemu ich praca przynosiła upragnione efekty. Wraz z poprawą warunków gospodarczych, poprawie ulegał byt całej społeczności zaangażowanej w pracę organiczną.

Praca organiczna w dzisiejszych czasach

Obecnie o pracy organicznej pamięta mało kto, bowiem duża jej popularność przypada na początki XIX wieku. Niemniej jednak bardziej świadomie lub nie wiele większych firm oraz przedsiębiorstw działa w podobny sposób. Jako pracownik zdajesz sobie sprawę z tego jak niezwykle ważna jest umiejętna praca w zespole. Każda z osób zatrudnionych w firmie w połączeniu tworzą swojego rodzaju organizm. Jeżeli wszyscy dają z siebie wszystko organizm pracuje na najwyższym poziomie przynosząc tym samym sukces i zysk ich małej społeczności, czyli miejscu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here