Zasiłek rodzinny w Niemczech

Polacy mieszkający i pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny na dzieci. Warto wiedzieć na czym polega procedura uzyskania takiego świadczenia i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny w Niemczech. Być może wielu osobom takie świadczenie się należy, ale same niewiedzą, iż mogą się o nie ubiegać.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w Niemczech?

Zasiłek rodzinny na dzieci określany jest w Niemczech jako Kindergeld. O takie świadczenie może ubiegać się rodzic bądź opiekun prawny dziecka, który spełnia określone warunki. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi pracować legalnie na terenie Niemiec przez okres minimum 6 miesięcy lub posiadać zarejestrowaną w Niemczech działalność gospodarczą. O zasiłek rodzinny na dzieci może ubiegać się także osoba oddelegowana do pracy na terytorium Niemiec przez polskie przedsiębiorstwo. Warunkiem koniecznym jest również stałe zamieszkanie dziecka w gospodarstwie rodzinnym osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny. Nie ma jednak konieczności, aby dziecko mieszkało w Niemczech.

Na kogo przysługuje zasiłek rodzinny?

O Kindergeld można ubiegać się zarówno na własne dziecko rodzone, jak i przysposobione. Istnieje również możliwość otrzymania tego świadczenia na dziecko, które zostało przyjęte na stałe do gospodarstwa domowego pracownika. Przykładem może być dziecko współmałżonka z poprzedniego związku. Zasiłek rodzinny na dziecko otrzymywać można do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli po ukończeniu 18 urodzin dziecko kontynuuje naukę, wówczas świadczenie może zostać przedłużone do ukończenia 25 roku życia.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania świadczenia?

Aby uzyskać Kindergeld skompletować i złożyć trzeba określone dokumenty. To jakie dokumenty złożyć trzeba uzależnione jest od formy zatrudnienia osoby, która wniosek składa. Ważne jest jednak, aby prawidłowo złożyć komplet dokumentów. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na decyzję i wypłatę świadczenia. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w pozyskiwaniu tego typu świadczeń. Przykładem może być euro-punkt.pl. Tym bardziej, że cała procedura wnioskowania i przyznawania zasiłku rodzinnego w Niemczech nie należy do krótkich. Często na przyznanie zasiłku czekać trzeba nawet 6 miesięcy. Jeśli zatem popełni się jakiś błąd przy składaniu wniosku to czas ten jeszcze bardziej się wydłuży. Na szczęście, wniosku o świadczenie nie trzeba ponawiać po jakimś czasie. Zasiłek przyznawany jest do czasu końca pracy w Niemczech lub osiągnięcia przez dziecko granicy wiekowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here