Czy staż wlicza się do lat pracy?

Od stażu pracy zależy więcej niż mogłoby Ci się wydawać. To właśnie od niego zależy ilość dni wolnych przeznaczonych na urlop wypoczynkowy lub wychowawczy, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę czy staranie się o zasiłek dla osób bezrobotnych. Zastanawiasz się czy odbycie stażu z Urzędu Pracy również zostanie zaliczony do okresów pracowniczych? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Dla kogo staż i czy warto z niego skorzystać?

Szansę na odbycie stażu mają osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia. Co roku z programów stażowych korzysta co piąta osoba posiadająca status osoby bezrobotnej.
O staż ubiegać mogą się bezrobotni, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat oraz matki chcące powrócić do pracy po odbyciu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
Staż w zależności od kierunku i kwalifikacji trwać może od trzech miesięcy do całego roku. Osoba, która odbędzie staż ma szansę otrzymania propozycji stałej pracy w miejscu gdzie na staż ten uczęszczała.
W ramach staży wypłacane będzie Ci nie wynagrodzenie a stypendium.

Lata pracy a staż

Lata pracy lub inaczej staż pracy to nic innego jak ilość czasu spędzona na wykonywaniu obowiązków zawodowych na określonym stanowisku. Staż pracy dzielony jest na okresy pracownicze, staż odbyty z Urzędu Pracy zostaje wliczony w tzw. staż urlopowy, od którego zależy ilość dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy.
Jak wiesz osoby, których lata pracy są krótsze niż okres 10 lat do dyspozycji mają 20 dni urlopowych, pracownicy ze stażem pracy większym niż dziesięć lat mogą skorzystać 26 dni urlopowych do wykorzystania w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Co jeszcze wliczamy w staż pracy?

Oprócz stażu odbytego w ramach pomocy Urzędu Pracy do okresów pracowniczych zaliczyć możemy m.in. te przebyte na:
– umowie o pracę (na czas określony, nieokreślony, okres próbny lub pracę tymczasową),
– umowie wyboru, powołania oraz mianowania,
– czynnej służbie wojskowej,
– pracy w gospodarstwie rolnym (własnym bądź jako pracownik),
– pracy za granicą (w krajach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami),
– studiach doktoranckich trwających cztery lata, pod warunkiem, że zostaną one ukończone uzyskaniem tytułu „doktora”,
– pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów naukowych (dla najlepszych studentów) oraz socjalnych (dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub materialnej).

Rozwiązanie umowy o staż?

Jeżeli z pewnych powodów nie możesz bądź nie chcesz ukończyć stażu na jaki zostałeś skierowany to w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie, w którym zawrzesz szczegółowe informacje dotyczące przyczyn składanej przez Ciebie rezygnacji.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaniesz zwolniony z dalszego uczestnictwa w odbywaniu stażu.

Czy ze stażu można zrezygnować?

Jeżeli z pewnych powodów nie możesz bądź nie chcesz ukończyć stażu na jaki zostałeś skierowany to w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie, w którym zawrzesz szczegółowe informacje dotyczące przyczyn składanej przez Ciebie rezygnacji.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaniesz zwolniony z dalszego uczestnictwa w odbywaniu stażu. Kwota wypłacanego stypendium, będzie natomiast adekwatna do ilości dni spędzonych na stażu w danym miesiącu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here