BP Tollbox dla EETS

Jak pojedynczy box może zmienić funkcjonowanie firmy transportowej o zasięgu europejskim? Co możesz zyskać dzięki BP Tollbox dla EETS?

Czym jest system EETS?

Ten skrót jest znany przede wszystkim w środowisku osób i przedsiębiorców zaangażowanych w mniejszym lub większym stopniu w transport międzynarodowy na terenie Europy. Tłumaczy się go jako Europejski Elektroniczny System Opłat Drogowych. Serwis ten wprowadzono w 2018 roku i od samego początku stanowił niemałą rewolucję. Celem EETS jest przede wszystkim zniesienie barier tranzytowych na terenie krajów, w których system obowiązuje, a także ułatwienie poboru opłat drogowych. Na tę chwilę EETS funkcjonuje w niektórych krajach UE, jak choćby Austria, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Francja, jednak w najbliższych latach liczba państw wspierających tę technologię istotnie wzrośnie – do tej grupy dołączą bowiem m.in. Polska, Rumunia, Słowacja czy Czechy. Trzeba jednak podkreślić, że EETS może działać wyłącznie na obszarach, gdzie wdrożono już elektroniczne systemy poboru opłat, w przypadku Polski są to drogi zarządzane przez GDDiK, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Największym walorem systemu EETS jest możliwość korzystania z pojedynczego urządzenia do poboru opłat drogowych w różnych krajach, w praktyce wnosi to jednak więcej ułatwień dla kierowców. Można więc stwierdzić, że EETS pozwala na:

  • korzystanie z usług jednego pośrednika do pobierania opłat drogowych,
  • posiadanie jednego boksa (urządzenia OBU) do rozliczania opłat drogowych w pojeździe,
  • otrzymywanie jednej faktury za wszystkie opłaty drogowe w danym okresie rozliczeniowym.

W rozwiązaniu tym postawiono zatem przede wszystkim na uniwersalność, funkcjonalność oraz prostotę obsługi. Aby jednak móc korzystać z owych możliwości, konieczne jest posiadanie wspomnianego urządzenia OBU – przykładem jest choćby BP Tollbox dla EETS. Jest to pojedynczy sprzęt służący do poboru opłat drogowych w różnych krajach. Przed 2018 rokiem kierowcy podróżujący po Europie musieli mieć urządzenia do poboru opłat adekwatne dla danego kraju, w związku z czym do szyby przypiętych było nawet 10 boksów. W rezultacie zmniejszało to pole widzenia kierowcy, co niewątpliwie wpływało niekorzystnie na bezpieczeństwo w czasie jazdy.

Pojedynczy box do rozliczania opłat drogowych wiąże się jednak z wieloma innymi benefitami dla jego właściciela. Przede wszystkim w ten sposób otrzymasz jedną fakturę, co skróci czas pracy działu księgowego. Łatwiejsze rozliczenia i krótsza praca to oczywiste oszczędności dla firmy, co z pewnością warto mieć na uwadze. BP Tollbox EETS to także łatwiejsza praca menadżera floty. A do tego nabycie BP Tollbox EETS nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami lub kaucją.

Co jeszcze możesz zyskać? BP Tollbox EETS jest bardzo prosty w obsłudze i charakteryzuje się instalacją typu „plug & play”. Urządzenie do poboru opłat drogowych nie jest również przypisane do konkretnego auta, dlatego też możesz je swobodnie i zależnie od swoich potrzeb przenosić między pojazdami posiadanymi we flocie. Aby oprogramowanie było zawsze najnowsze, urządzenie samoistnie aktualizuje się, co następuje bezprzewodowo i zupełnie za darmo. A do tego z BP Tollbox EETS zyskujesz funkcję geolokalizacji za pomocą systemu GPS. Tak duży pakiet korzyści z tak niewielkim i uniwersalnym sprzętem? To jak najbardziej możliwe, nie czekaj więc dłużej i już dziś poznaj wszystkie zalety BP Tollbox EETS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here