Ekonomia współdzielenia

Wiara, że dostęp do dóbr jest ważniejszy, niż ich posiadanie stanowi podstawę ekonomii współdzielenia. Jako zjawisko społeczne i ekonomiczne ekonomia współpracy nabrała przyśpieszenia po kryzysie finansowym w roku 2008. Współdzielenie było zachowaniem skrojonym na potrzeby gospodarki kryzysowej, a także na potrzeby ludzi, zmęczonych nadmierną konsumpcją.

Ważnym bodźcem był rozwój technologii informatycznych, umożliwiający błyskawiczną i bezpieczną wymianę informacji, bez względu na to, gdzie w danym momencie znajdują się uczestnicy procesu współdzielenia. Zalety współdzielenia są oczywiste i niepodważalne, a mianowicie: mniejsze koszty, mniej odpadów oraz powstanie i rozwój społeczności lokalnych.

Ekonomia współdzielenia przejawem powszechnej cyfryzacji

Ekonomia współdzielenia fundamentalnie zmienia modele organizacyjne i dystrybucyjne w kierunku rozproszonych sieci, połączonych ze sobą jednostek. Swoim zakresem obejmuje świadczenie usług, współużytkowanie, współtworzenie i wspólne zakupy. Te wspólne działania mają na celu zmniejszenie kosztów jednostkowych i maksymalne zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów.

Współdzielenie dóbr znane było w ograniczonej formie już wcześniej. Jednak dopiero rozwój technologii informatycznych, przyśpieszenie i rozwój możliwości komunikacyjnych w cyberprzestrzeni i działalność portali społecznościowych spowodowały, że współdzielenie osiągnęło zasięg globalny.

Przeczytaj więcej o ekonomii współdzielenia: https://osharenews.pl/ekonomia-wspoldzielenia/.

Jak w miastach sprawdza się ekonomia współdzielenia

Wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz interaktywność miasta z jego obywatelami prowadzą do rozwoju wspólnej konsumpcji na bazie platform informatycznych w oparciu o aplikacje on-line. Najpopularniejsze obszary ekonomii współdzielenia w naszych miastach to:

  • współdzielona mobilność i transport – to popularne usługi wypożyczenia samochodów, skuterów, rowerów elektrycznych, współdzielenie dojazdów do pracy itp., które znacząco redukują koszty, likwidują korki, udostępniają parkingi i ograniczają zanieczyszczenie powietrza;
  • współdzielone powierzchnie parkingów, biur i magazynów, wynajmowanie pustostanów – pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń miejską, optymalizuje wykorzystanie istniejących obiektów, obniża koszty, pobudza przedsiębiorczość, wspomaga inwestycje, buduje więzi;
  • współdzielenie energii – to powstanie inteligentnych sieci energetycznych (smart grid), umożliwiających bezpośrednią współpracę producentów z klientami, w celu tworzenia, przechowywania i współużytkowania energii – wymusił to rozwój elektromobilności;
  • współdzielenie dóbr użytku codziennego – to sprzedaż, wymiana lub wypożyczenie nowych lub używanych przedmiotów za pośrednictwem platform internetowych.

Trend nie do zatrzymania

Funkcjonowanie ekonomii współdzielenia jest działaniem prospołecznym, proekologicznym, a jednocześnie pozwala sporo zaoszczędzić. Rozwój bezpiecznych portali internetowych takich jak OSHARE.PL, umożliwia komunikację między uczestnikami procesu współdzielenia. Ten trend biznesowy rozwija się w błyskawicznym tempie więc warto z nim podążać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here