Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej zostaniemy poproszeni o wskazanie siedziby firmy. Przedsiębiorca nie musi jej podawać, zwłaszcza jeśli wykonuje swoją działalność u klienta lub w terenie. Niezbędne będzie jednak wskazanie adresu zamieszkania, adresu rozliczeniowego i do doręczeń. Jeśli chcemy wskazać siedzibę, może nią być biuro, mieszkanie własnościowe lub wynajmowane. Najwięcej pytań i wątpliwości budzi ostatnia opcja, zwłaszcza że część czynszu można w takim wypadku odliczyć od podatku, czyli wrzucić w koszty prowadzenia działalności. Co warto wiedzieć, by robić to legalnie?

Nowe mieszkania w Zabrzu bardzo często kupowane są z myślą o późniejszym wynajmie a najemcy nierzadko decydują się na prowadzenie własnej działalności w lokalu.

Po pierwsze – właściciel i przeznaczenie lokalu

Jeśli najemca chce prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu, musi uzyskać pisemne pozwolenie właściciela. Zgodnie z przepisami, wynajmujący nie może odmówić pozwolenia, chyba że są ku temu uzasadnione powody: uciążliwość dla sąsiadów, nadmiarowe zużycie nieruchomości i zmiana hipoteki. O ile dwa pierwsze punkty nie budzą większych wątpliwości, o tyle trzeci wymaga wyjaśnienia. Jeśli jest to konieczne, to oczywiście można zgłosić, że miejscem wykonywania działalności jest całe wynajmowane mieszkanie, ale w takim wypadku zmienia się jego przeznaczenie – z mieszkalnego na lokal komercyjny, co naturalnie może się nie spodobać właścicielowi. Jeśli nie chcemy zmieniać przeznaczenia mieszkania, do celów komercyjnych nie powinniśmy zgłaszać więcej niż 40% jego powierzchni.

Koszty

Najemca nie ponosi kosztów wskazania wynajmowanego lokalu jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej, ale może je ponosić właściciel.  Sam fakt zarejestrowania takiej działalności w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości, jednak może ona wzrosnąć w trzech przypadkach:

  • 1) Gdy całe mieszkanie zostało przeznaczone na działalność gospodarczą – właściciel płaci podatek według stawki najwyższej.
  • 2) Gdy część mieszkania została wskazana jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej, a pozostałe pomieszczenia pełnią funkcję mieszkalną – właściciel płaci wyższy podatek od powierzchni zajętego pokoju.
  • 3) Gdy w mieszkaniu zarejestrowana jest działalność gospodarcza, ale żadna część mieszkania nie została zajęta na prowadzenie działalności – właściciel płaci podatek według stawki preferencyjnej.

Dokumenty

Na etapie rejestracji firmy w CEIDG nie ma wymogu przedstawiania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, która oficjalnie została wpisana jako miejsce prowadzenia działalności. Pomimo braku takiej konieczności, przedsiębiorca powinien przedstawić dokument pozwalający mu na użytkowanie lokalu (np. umowę najmu i pisemne pozwolenie właściciela). Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Za złamanie go grożą poważne konsekwencje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here