Odkryj atrakcyjne studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli oraz terapii

Nauczyciele wciąż dążą do uzyskania nowych kwalifikacji, które pozwolą im lepiej wykonywać obecną profesję lub rozszerzą ich kompetencje. Pozwala to zdobyć nowy atrakcyjny zawód, a niejednokrotnie jest podstawą do upragnionego awansu zawodowego. Poznaj bliżej specyfikę tych kierunków!

We współczesnej szkole coraz częstszym problemem są dysfunkcje psychospołeczne. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i trudności w uczeniu się są prawdziwą zmorą uczniów w XXI wieku. W związku z tym istnieje wzmożone zapotrzebowanie na terapeutów, którzy ułatwiają odnaleźć się uczniowi w trudnej rzeczywistości szkolnej.

Uzyskanie tych specjalistycznych uprawnień umożliwiają studia podyplomowe – terapia pedagogiczna jest kierunkiem, który stwarza szansę na zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu terapeuty. Otwiera on przed absolwentami również nowe możliwości zatrudnienia, które nie zawężają się jedynie do pracy w szkole, ale również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wyraźny deficyt zauważa się w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie przeszkodą jest niedostateczna ilość posiadanej wiedzy z zakresu metod edukacji na tym poziomie i problem z budowaniem autorytetu wśród uczniów. Takie kompetencje zarówno w teorii, jak i praktyce pozwalają zdobyć pedagogiczne studia podyplomowe.

Obydwa te kierunki, jak i inne przygotowane studia i kursy powstałe specjalnie z myślą  o nauczycielach ma w swojej ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznes przy AHE w Łodzi. Setki absolwentów zdobywa upragnione kwalifikacje nieprzerwanie od 1997 roku.

Dlaczego placówka zasługuje na szczególną uwagę? Jakość kształcenia jest zasługą doświadczonej kadry wykładowców, którzy umiejętnie łączą informacje teoretyczne  z praktyką.

Pozwala to poznać metody faktycznie stosowane w pracy z uczniami. Część praktyczna bazuje na ćwiczeniach zespołowych i case-study, które są okazją do udoskonalenia umiejętności miękkich. Są one podstawą w zawodzie nauczyciela. Specjalności są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie na rynku pracy, dlatego zapisz się na studia już dziś!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here