Bezpieczeństwo w pracy czemu jest takie ważne

Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy jest priorytetem i każdy pracodawca musi je zapewnić. Pomaga w tym BHP – Bezpieczeństwo i i Higiena Pracy. Jest to zbiór zasad zachowań, organizacji pracy oraz warunków jakie musi pracownikom zapewnić pracodawca. Zasady możemy podzielić na dwie podstawowe grupy. Zasady ogólne i precyzyjne zasady dla konkretnego stanowiska pracy. Jeżeli stanowisko pracy nie jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone pracownik ma prawo odmówić wykonywania zadań.

Zasady BHP przy komputerze

Komputer i biurko to miejsce pracy coraz większej grupy osób. Wbrew pozorom, to również jest miejsce gdzie musimy przestrzegać określonych zasad BHP przy pracy z komputerem. Kilka podstawowych zasad o których należy pamiętać podczas pracy przy biurku:

 • na stanowisku może pracować tylko osoba, która posiada uprawnienia
 • kobiety w ciąży nie mogą pracować bezpośrednio przy monitorze dłużej niż 4 godziny dziennie
 • nie można samodzielnie naprawić urządzeń zasilanych energią elektryczną
 • nie wolno korzystać z oprogramowania, które może uszkodzić komputer lub zagrozić zgromadzonym danym, na przykład poprzez infekcję wirusem
 • zabrania się czyszczenia na mokro komputera podłączonego do sieci elektrycznej

To kilka podstawowych zasad bezpiecznej pracy przy komputerze. Warto się do nich stosować, dzięki temu z całą pewnością nasza praca będzie znacznie bardziej przyjemna i bezpieczna.

Zasady BHP w magazynie

Zasady BHP w magazynie

Miejscem pracy, gdzie bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa jest magazyn wysokiego składowania. Poznajmy podstawy BHP w magazynie wysokiego składowania.

 • Wybór właściwego miejsca do składowania, między innymi z uwzględnieniem wagi i kształtu
 • należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń podłogi, do właściwego obliczenia należy zsumować wagę wózka, regałów i składowanych towarów
 • transport towarów musi odbywać się za pomocą środków transportu zgodnych z wymaganymi normami

Zabronione w magazynie wysokiego składowania jest:

 • zastawianie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych
 • obsługiwania maszyn przez osoby bez uprawnień
 • zostawiania uruchomionych maszyn bez nadzoru
 • przekraczania dopuszczalnych obciążeń regałów jak i podłóg

Ze względu na swoją specyfikę zaleca się, aby magazyny wysokiego składowania były systematycznie kontrolowane pod kątem BHP. Najważniejszym elementem kontroli powinien być stan techniczny sprzętów.

W przypadku wypadku, miejsce gdzie do niego doszło należy pozostawić w stanie nienaruszonym.

To kilka podstawowych zasad, które sprawią, że praca w magazynie będzie bezpieczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here