Prawo pracy nie tylko dla pracowników działu kadr

Polskie prawo pracy jest, mówiąc oględnie, dość skomplikowane i znajomość zapisów specyficznych dla branż będzie wymagana przede wszystkim od pracowników działów personalnych, jednak orientacja w przepisach Kodeksu Pracy przydaje się także innym członkom kadry zarządzającej.

Warto znać prawo pracy

Sprawne działanie firm wymaga, aby prawidłowo zatrudniać i rozliczać pracowników. Wpływa to nie tylko na prawidłowe rozłożenie obowiązków w danym momencie, ale też pozwala z wyprzedzeniem planować pewne zmiany kadrowe. I to oczywiste, że szkolenia prawo pracy są adresowane głównie do osób z działu personalnego, jednak przynajmniej zgrubną znajomością prawa pracy powinni legitymować się też inni menedżerowie. Nie tylko bezpośrednie zarządzanie personelem tego wymaga, ale także różne operacje związane z przesunięciami pracowników między działami, planowaniem pracy w poszczególnych działach firmy i tak dalej. Nie można też lekceważyć tego, że poprawne rozpoznanie problemów na niższym szczeblu pozwala odciążyć dział personalny i uniknąć eskalowania niepotrzebnych problemów.

Prawo pracy nie jest martwym dokumentem

Prawo pracy przynosi wyzwania w każdej firmie, ponieważ reguluje kwestie, które mogą pojawiać się w organizacjach na każdym etapie działalności i często w momentach, w których nikt się problemów nie spodziewa. Ci menedżerowie i pracownicy kadr, którzy muszą rozwiązywać problemy związane z badaniami lekarskimi pracowników, ustalaniem planów urlopowych, angażowaniem pracowników na projekty, rejestracją czasu pracy i na przykład prowadzeniem kontroli trzeźwości – wszyscy oni powinni znać przynajmniej te zapisy z zakresu prawa pracy, które dotyczą zakresu ich obowiązków.

Sytuacja jest tym trudniejsza, że zapisy prawa pracy są regularnie modyfikowane i zdecydowanie nie prowadzi to do powstania najbardziej czytelnych i usystematyzowanych przepisów. Wiele z nich ma zresztą z konieczności formę abstrakcyjną i bez odpowiednich szkoleń w formie warsztatowej nieraz trudno zrozumieć zamysł ustawodawcy.

Nowoczesna firma działa zgodnie z przepisami

Czasy, w których firmy próbowały na siłę obchodzić przepisy, odeszły już do przeszłości – przynajmniej w nowoczesnych, dynamicznych organizacjach, które chcą przyciągać najlepszych pracowników. Znajomość prawa pracy pozwala po prostu uniknąć nieporozumień, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek marki albo narazić organizację na straty związane z nałożonymi karami. Zgodność z przepisami pozwala prowadzić działalność w sposób przewidywalny i łatwiejszy, nawet jeśli oznacza to, że więcej osób niż zwykle musi opanować różne kwestie związane ze stosowaniem przepisów w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here