Na czym polega wycena przedsiębiorstwa

Wycena firmy polega na określeniu wartości danego przedsiębiorstwa. Zawsze dokonywana powinna być obiektywnie i na podstawie określonych zasad. Wycenie może podlegać całość przedsiębiorstwa, ale również jego część.

Cel wyceny firmy

Wycena przedsiębiorstw zawsze jest dokonywana w jakimś celu. Dlatego zanim przystąpi się do wyceny w pierwszej kolejności musi być określony jej cel. Ma on także kluczowe znaczenie pod kątem wyboru metody wyceny przedsiębiorstwa. Wycena może być bowiem realizowana na podstawie jednej z kilku metod. To, jaka metoda będzie wybrana uzależniona jest właśnie m.in. od tego, w jakim celu wycena ma zostać przeprowadzona.

Metody wyceny firm

Jak wspomniano, wyróżnić można kilka metod wyceny przedsiębiorstw. Mowa tu o takich metodach jak metody dochodowe, majątkowe oraz porównawcze. Wśród metod dochodowych najczęściej korzysta się z metody wartości skorygowanych aktywów netto, metody wartości likwidacyjnej oraz z metody wartości odtworzeniowej. Ogólnie rzecz ujmując metody majątkowe polegają na określeniu wartości przedsiębiorstwa poprzez określenie jego aktywów i pomniejszenie ich o pasywa obce. Z kolei metody dochodowe polegają na określeniu wartości przedsiębiorstwa poprzez prognozę przyszłych dochodów zdyskontowaną poprzez oczekiwaną stopę zwrotu. Trzecia metoda to metoda porównawcza. Ogólnie rzecz ujmując polega ona na porównaniu przedsiębiorstwa w innymi podobnymi przedsiębiorstwami.

Efekt wyceny przedsiębiorstwa

Nie trudno się domyśleć, że wycena przedsiębiorstw musi prowadzić do określonych efektów. W tym przypadku mowa tu o tzw. rekomendacji wartości. Rekomendowana wartość może przyjąć różne formy. Może być to konkretna kwota lub może być to przedział wartości. Może się zdarzyć także, że różne metody wyceny wskazywać będą na różną wartość firmy. W takim przypadku osoba dokonujący wyceny zobligowana jest do dokładnego wskazania przyczyn takiej sytuacji. Wycena przedsiębiorstwa to zawsze autorski raport. Jednak zawsze musi być sporządzona w sposób jasny i w żaden sposób nie budzący wątpliwości. Pamiętać także trzeba, że raport z wyceny zawsze jest dokumentem tajnym. Poznać mogą go jedynie osoby zlecające wycenę i osoby wskazane przez zlecających.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here