4 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Split Payment

Co to jest split payment?

Split payment – czyli mechanizm podzielonej płatności – to rozwiązanie zakładające, że każdy podatnik będzie posiadał dwa rachunki: główny oraz VAT. Ten drugi zostaje wydzielony przez bank w ramach rachunku głównego. W momencie otrzymania płatności za towar/usługę należność dzielona jest przez bank na dwie kwoty: netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek główny, zaś kwota odpowiadająca wysokości podatku od towarów i usług zostaje przelana na rachunek VAT.

Podatnik może dysponować wyłącznie kwotą netto. Kwota podatku może być natomiast wykorzystana do obsługi wspomnianego podatku. Tym samym przedsiębiorca dokonujący płatności za pomocą metody split payment minimalizuje ryzyko transakcji z oszustem wyłudzającym VAT. Z punktu widzenia KAS pieniądze trafiły bowiem na rachunek VAT, a zatem podatnik wykazał należytą staranność w rozliczeniu podatku. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż przedsiębiorca decydujący się na wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności ogranicza w ten sposób płynność finansową sprzedającego, gdyż tym samym redukuje on swobodę w wykorzystaniu środków znajdujących się na rachunku VAT.

Split payment – dla kogo obowiązkowy?

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców działających w branżach narażonych na wyłudzenie podatku. Chodzi o 150 grup towarów i usług (w tym m.in. usługi i roboty budowlane, laptopy, tablety, komputery, telewizory, procesory, telefony, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, metale, węgiel, złom, surowce wtórne i części samochodowe). Warto dodać, iż większość z nich była do tej pory objęta odwrotnym obciążeniem.

Obowiązki sprzedawcy

Mechanizm podzielonej płatności zobowiązuje sprzedającego towary/usługi (wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których wartość jest równa bądź wyższa od 15 000 zł) do umieszczenia na fakturze oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Mowa o sytuacji, gdy płatność za towary/usługi wykonywana jest za pośrednictwem przelewu bankowego.

Ponadto sprzedający powinien przyjąć należność za towar/usługę z uwzględnieniem split payment.  Zgodnie z art. 108e ustawy o VAT podatnicy, dokonujący dostawy towarów/usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jak również nabywcy wspomnianych towarów/usług są zobowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, bądź też imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, który został otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Obowiązki nabywcy

Po przelaniu należności za zakupione towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę równą bądź wyższą niż 15 000 zł, nabywca zobowiązany jest do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Tym samym powinien on zweryfikować sumę należności ogółem oraz to, czym przedmiot transakcji został wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Wpływ na systemy informatyczne przedsiębiorstw

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wiąże się z koniecznością dostosowania  systemów finansowo – księgowych. Płatności muszą być dokonywane w wartościach netto i VAT oddzielnie (i podobnie księgowane).  Dotyczy to każdej firmy, wykorzystującej systemy elektronicznej wymiany danych z bankami.

W celu dostosowania systemów informatycznych, konieczna jest ich modyfikacja. Taką funkcję pełni program firmy Hogart – Split Payment, który jest zintegrowany z większością systemów ERP. Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie Hogart.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here