Co powinna zawierać umowa o pracę?

Po długich poszukiwaniach w końcu udało Ci się dostać wymarzoną pracę, pozytywnie przeszedłeś przez każdy poszczególny etap rekrutacji a za dwa dni idziesz na ostateczne podpisanie umowy o pracę. Chcesz wiedzieć jak powinna wyglądać jej treść? Na co należy być przygotowanym? Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, które odpowiedzą na Twoje pytania związane z treścią tego rodzaju umów. Zapraszamy dalej!

Umowa o pracę z punktu prawnego

Nikogo nie zdziwi fakt, jeżeli powiemy, że jest najbardziej pożądany rodzaj umowy wiążącej pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Niestety w dzisiejszych czasach pracodawcy chętniej proponują osobom poszukującym zatrudnienia pracę na umowę zlecenie (umowę cywilnoprawną).
Umowa o pracę regulowana jest poprzez przepisy Kodeksu Pracy, który dobro pracowników stawia na pierwszym miejscu a w razie konieczności umożliwia osobom zatrudnionym na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.
Podpisując umowę o pracę, pracownik zostaje zaopatrzony w pełen pakiet ubezpieczeń społecznych, w tym także ubezpieczenie zdrowotne. Ma zagwarantowaną kwotę stałego wynagrodzenia oraz możliwość skorzystania z odpłatnego urlopu wypoczynkowego oraz wychowawczego.

Co powinna zawierać umowa o pracę?
Jak powinna umowa o pracę? Co musi znaleźć się w jej treści?

Na wstępie skupimy się na ogólnym wyglądzie tego dokumentu. Umowa o pracę powinna mieć formę pisemną, sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron pomiędzy, którymi jest zawierana, w tym wypadku będzie to pracodawca oraz pracownik.
Zawartość samej umowy, czyli jej treść powinna być zrozumiała i czytelna, nie może wzbudzać Twoich wątpliwości, jeżeli coś jest niejasne przedyskutuj ten aspekt z przyszłym przełożonym, pamiętaj o tym aby zrobić to przed podpisaniem umowy!

Jakie informacje obowiązkowo powinny znaleźć się w umowie o pracę? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

1. Dokładne dane osobowe pracownika oraz pracodawcy (firmy bądź przedsiębiorstwa).
2. Określenie rodzaju umowy, a w szczególności czasu jej trwania, czy jest to umowa o pracę na czas nieokreślony czy określony, okres próbny, tymczasowy itp.
3. Określenie rodzaju wykonywanych obowiązków zawodowych, opis objętego stanowiska oraz zakres prac osoby zatrudnionej.
4. Informacja dotycząca miejsca wykonywania pracy przez pracownika oraz wymiar jego czasu pracy (liczba godzin do przepracowania w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca).
5. Stawka otrzymywanego wynagrodzenia (brutto-netto).
6. Data rozpoczęcia pracy oraz ewentualnie jej zakończenia, jeżeli umowa jest zawierana na czas określony.
7. Czytelne podpisy każdej ze stron (pracodawcy oraz pracownika).

Teraz kiedy już wiesz jakie cechy oraz informacje powinna posiadać umowa o pracę z pewnością poczujesz się pewniej. Wiesz na co się przygotować oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę, pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z treścią wręczonej Ci do podpisania umowy. W momencie kiedy ją podpiszesz wyrazisz zgodę na wszystko co zostało w niej zapisane!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here